Etiket: dın 912 titanyum imbus

titanyum imbus civata

DIN 912 TİTANYUM İMBUS ALYEN CİVATA

TİTANYUM İMBUS ALYEN CİVATA CESİTLERİ,ÖZELLİKLERİ.

Titanyum alaşımlarının üstün özelliklerini kısaca özetlersek; Mükemmel derecede erezyon ve erezyon korozyonuna dayanım,hava ve klorid ortamlarında yüksek yorulma dayanımı,hava ve klorid ortamlarında yüksek kırılma tokluğu,düşük esneklik katsayısı,düşük termal genleşme katsayısı,yüksek erime noktası,antimanyetik,yüksek yapısal darbe dayanımı,anti-toksik,anti-alerjik,tamamen biyo uyumlu,mükemmel dondurucu soğuk mekanik özellik.
Titanyum alaşımları,yüzeyinde bulunan ince, görünmez oldukça koruyucu bir okist film tabakası ile pek çok kimyasal ortama karşı mükemmel direnç gösterir.Film tabakası genel olarak,su ve oksijenden küçük bir iz varsa vede mekanik olarak hasar görmüşse aniden ve olağan olarak kendini iyileştiren,oldukça kararlı, yapışkan ve kimyasal olarak durağan olan TiO2 ‘dir.Bu koruma işlemi,hafif aşındırıcı ortamlardan çok ağır oksitleyici ortamlara, çok yüksek asidik şartlardan,orta düzey alkali koşullara kadar sürer.Titanyum genel olarak,sulu kloridler,sulu halojenler,yüksek asidik oksitleyici çözeltilerde yerel saldırılara ve gerilim korozyonuna karşı üst düzey dayanıklıdır. Bu üstün materialden pek çok bağlantı elemanı üretilmektedir ve imalatı yapılan ürünlerden biride titanyum imbus alyen civata’dır.

DIN 7984 TİTANYUM İMBUS, TİTANİUM ALYEN CİVATALAR

TİTANYUM İMBUS ALYEN CİVATALAR
Bu tip allen soketli imbuslar dın 912 imbuslara göre daha sığ kafa formundadır. Ayrıca yine sığ kafa formunda diğer model ise dın 6912 fomunda imbus civatadır.Pek çok metalden yapılablir.
Başlıcaları,titanyum ve titanyum alaşımları,alüminyum ve alüminyum alaşımları,çelik ve çelik
alaşımları,bakır ve bakır alaşımları gibi.